SKYDDSÄNGLAR

Välj dina skyddsänglar

En unik funktion med WalkMeHome är dina personliga skyddsänglar. Dessa är dina pålitliga och närmaste vänner och familj. De du normalt ringer när du behöver hjälp, tröst eller stöd. Med WalkMeHome skapar du ett socialt mikro-nätverk, beståendes av dina närmaste. Då kan du alltid lätt och snabbt få tag i dina skyddsänglar när du känner dig otrygg, eller finner dig själv i en obehaglig situation. Med WalkMeHome kan du lätt välja dina skyddsänglar bland dina nära och kära, genom att lägga till dem från din kontaktlista. Maximalt fem skyddsänglar kan vara aktiverade åt gången. Innan dina skyddsänglar kan vaka över dig, måste du skicka en inbjudan (som skickas som ett SMS) till dem. Har du en nära och bra relation med de personer du bjuder in – kommer de högst sannolikt att acceptera att vara dina skyddsänglar. Det är bra om du ber dem läsa igenom vår hemsida för att förstå vad det innebär att vara skyddsängel.

Att bli en skyddsängel

När du får ett SMS med en förfrågan från en vän eller släkting att bli deras skyddsängel, så accepterar du helt enkelt genom att inte göra någonting. Genom att inte svara accepterar du att bli en ängel. Du bör dock fortfarande läsa igenom ”Terms & Conditions” (användningsvillkor) innan du blir en skyddsängel. Om du får ett SMS från någon som du, av någon anledning, inte vill vaka över, kan du bara svara på SMS:et och tala om det för avsändaren, så kan hon/han välja en annan skyddsängel. Att få förtroendet att vara skyddsängel är något att vara stolt över!

LARMA

Hur det fungerar

När du har startat en WalkMeHome promenad, kan du när som helst larma dina skyddsänglar om du känner dig hotad, vill påkalla deras uppmärksamhet eller vill komma i kontakt med dem. Genom ett enkelt tryck på LARMA-knappen får dina skyddsänglar information om din aktuella position via ett SMS. Dina skyddsänglar får även en länk till en karta, där de kan se var du är. Om du bara vill kontakta en av dina skyddsänglar, kan du när som helst ringa upp dem direkt, genom att trycka på deras bild/ikon på mobilens display. Då startar du blixtsnabbt ett vanligt telefonsamtal med den utvalda skyddsängeln. Tänk på att du då inte skickar din position till honom/henne.

Larma med Sony Mobile LiveKey™

Om du har ett Sony Mobile tillbehör med en LiveKey™ knapp, kan du larma dina skyddsänglar genom att trycka på den. LiveKey™ är en funktion som ingår i de nya hörlurarna LiveSound™ från Sony Mobile. För mer information om LiveKey™, besök http://www.sonymobile.com/

POSITIONERING

Hur det fungerar

WalkMeHome använder din telefons GPS för att avgöra din position. WalkMeHome skickar din position till dina skyddsänglar när du trycker på STARTA-knappen, när du trycker på LARMA-knappen och när du trycker på KLAR-knappen. WalkMeHome kommer INTE att kontinuerligt skicka ut information om din position. Om du är inomhus kommer inte GPS:en att fungera, och WalkMeHome använder istället signalstyrkan från närliggande mobilmaster för att avgöra din position. Den här metoden är inte lika exakt som GPS, så din position blir ungefärlig. Noggrannheten i positionen uppges i SMS:et som skickas till dina skyddsänglar, där orden (+/-30m) eller nära (+/-150m) används. När noggrannheten är lägre än +/-150m, så skrivs den ut, exempelvis; ”+/-293m”. Om din GPS, Wi-Fi och nätverkspositionering är avstängda, kommer WalkMeHome att fråga dig om du vill aktivera dem eller inte. Väljer du att inte aktivera dem, kommer INTE din position att skickas till dina skyddsänglar.

Om positionering och personlig integritet

Det är alltid en svår balansgång mellan säkerhet och (brist på) personlig integritet. WalkMeHome kommer bara att sända din positionering när du startar, larmar och avslutar WalkMeHome. Om du inte vill att dina skyddsänglar ska veta var du är, kan du slå av din GPS, wifi och nätverkspositionering. Då sänder inte WalkMeHome din position till dina skyddsänglar. Kom ihåg att du alltid kan välja bort en eller flera skyddsänglar när du startar WalkMeHome, vilket också förhindrar att de får information om din position.

NÖDSITUATION

Nödtelefonnummer

Om man trycker på SOS Alarm-knappen ringer man upp 112. Nödnumret, 112, ska bara användas i nödfall där liv, egendom eller miljö utsätts för risk. För mer information, se SOS Alarms hemsida. När du reser utomlands måste du tänka på att alla länder inte använder 112 som nödnummer. Kontrollera det lokala nödnumret innan du använder WalkMeHome utomlands.

Var försiktig

WalkMeHome är en fantastisk app – men det betyder inte att du kan låta bli att tänka på normala säkerhetsåtgärder. WalkMeHome ska ses som ett verktyg som kan hjälpa till att öka din trygghet i många situationer. Kom ihåg…Simma lugnt!